Rekonstrukcje wypadków
bąbel

logo

Strona główna / Oferta / Rekonstrukcje wypadków

Rekonstrukcje wypadków

Jednym z głównych obszarów, którym się zajmujemy, jest rekonstrukcja wypadków. Zadania w zakresie odtwarzania zdarzeń drogowych wykonują z naszego ramienia rzeczoznawcy posiadający status biegłych sądowych. Wykorzystują w tym celu specjalistyczną wiedzę zyskaną w trakcie wielu lat pracy, posiłkując się również badaniami naukowymi z zakresu biomechaniki, fizyki i kryminalistyki, a także wynikami testów zderzeniowych. W celu możliwie najdokładniejszego odwzorowania warunków zdarzenia stosują zaawansowane oprogramowanie komputerowe pozwalające uwzględnić i dokładnie przeanalizować wszystkie czynniki, które mogły wpłynąć na jego zaistnienie.

Znaczenie rekonstrukcji wypadków

Przygotowujemy rekonstrukcje wypadków na potrzeby Policji, Prokuratury i Sądów. Nasze usługi oferujemy również podmiotom prywatnym takim jak ubezpieczalnie, kancelarie adwokackie, firmy, warsztaty samochodowe, a także klientom indywidualnym. Opracowana opinia będzie użytecznym dokumentem w przypadku rozprawy sądowej. Na jej podstawie możemy sporządzić również kosztorys naprawy samochodu, dzięki czemu będzie mogła być uzyskana przez ubezpieczyciela w procesie rozpatrywania wniosku o odszkodowanie. W tej formie może być też podstawą do dochodzenia zwrotu środków od sprawcy wypadku, których wysokość określa opinia rzeczoznawcy.

Przedstawienie opinii niezależnego rzeczoznawcy może mieć duże znaczenie zwłaszcza dla uczestników kolizji. Szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę kwestie związane z odpowiedzialnością cywilną oraz karną za sprawstwo wypadku. Istotny pozostaje jednak sposób sporządzania ekspertyzy. Jako że może ona zaważyć na przyszłości uczestników zdarzenia, musi być wykonana szczegółowo i z zachowaniem wysokich standardów, a ponadto spełniać wszystkie wymogi formalne oraz być logicznie i spójnie skonstruowana. Dlatego nasi rzeczoznawcy przykładają najwyższą wagę do realizacji swoich zdań i wykonują je bardzo skrupulatnie.

Co obejmuje rekonstrukcja wypadku?

Podstawą do wykonania rekonstrukcji wypadku są zazwyczaj materiały dowodowe sporządzone przez policję – m.in. notatki służbowe i protokoły oględzin miejsca wypadku. W uzasadnionych przypadkach nasi specjaliści mogą przeprowadzić wizję lokalną na miejscu zdarzenia, zebrać i zweryfikować jego ślady. Następnym krokiem jest odtworzenie przebiegu zdarzenia na podstawie zebranych danych. Określa się wówczas i analizuje kwestie związane z tym, kiedy doszło do zdarzenia, jakie czynniki miały wpływ na jego zaistnienie oraz czy można było go uniknąć. Finalizacją pracy jest sporządzenie ekspertyzy – zawiera ona opracowaną dokumentację analogową i cyfrową wraz z logicznym i spójnym komentarzem.