Klientom zapewniamy również usługi w zakresie wyceny pojazdów. Ofertę w tym zakresie kierujemy do klientów indywidualnych, biznesowych oraz instytucjonalnych. Posiadamy wiedzę oraz niezbędne uprawnienia do tego, aby w należyty sposób ocenić wartość rynkową danego pojazdu.

Co składa się na wycenę pojazdów
W ramach wyceny pojazdów starannie oceniamy każdy element auta – od podwozia, opon i kół, przez silnik, skrzynię biegów, klimatyzację, wentylację, tapicerkę, aż po karoserię i lakier auta. Oceniamy poziom zużycia układów, a także czy wszystkie zamontowane części są oryginalne. Weryfikacji podlega także historia pojazdu – sprawdzamy liczbę wypadków z jego udziałem oraz ewentualne wady konstrukcyjne danego modelu. W efekcie wystawione przez nas dokumenty będą w sposób dokładny odzwierciedlać stan techniczny samochodu, co z pewnością będzie pomocne przy jego sprzedaży lub ubezpieczeniu.

Wyceny maszyn i ciągów technologicznych
Specjalizujemy się głównie w udzielaniu pomocy jednostkom i podmiotom, które potrzebują rzetelnej weryfikacji stanu danego samochodu przed jego zakupieniem lub też niezbędny jest im dokument, który będą mogli przedstawić ubezpieczycielowi. Jednak widząc zapotrzebowanie na tego typu usługi również w innych obszarach, odpowiedzieliśmy na nie, poszerzając naszą ofertę o wyceny maszyn i ciągów technologicznych.

Świadczeniem usług wyceny maszyn i ciągów technologicznych zajmują się z naszej strony rzeczoznawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do oceniania sprawności i określania wartości rynkowej sprzętu stosowanego w zakładach przemysłowych oraz na placach budowy. Pozwala to nam, gwarantować, że wszystkie przygotowane dokumenty będą w pełni zgodne z rzeczywistym stanem technicznym używanych maszyn. Dzięki temu klienci posiadający naszą wycenę będą mogli wykorzystać ją przy okazji podejmowania takich działań jak np. zawieranie umowy leasingu, sprzedaży używanego sprzętu lub całego przedsiębiorstwa, podziału majątku firmy. Opracowana przez nas dokumentacja honorowana jest również w przypadku zabezpieczenia kredytów bankowych.