Zespół Rzeczoznawców Samochodowych,
Maszyn i Urządzeń Ekspertyza w Poznaniu

Nasza firma znajduje się Poznaniu, natomiast obszar działania obejmuje całą Wielkopolskę.

Wysokie kompetencje w dziedzinie motoryzacji i technologii przemysłowych pozwalają nam zapewniać najwyższą jakość świadczonych usług.


EKSPERTYZA to zespół certyfikowanych rzeczoznawców samochodowych oraz specjalistów od maszyn i urządzeń.

Nasza firma mieści się w Poznaniu. Wysokie kompetencje w dziedzinie motoryzacji i technologii przemysłowych pozwalają nam zapewniać klientom z całego kraju i zagranicy kompleksowe usługi związane z ich autami i sprzętem.

Zakres oferowanych przez nas usług jest bardzo szeroki:

  • wsparcie w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych – bezpłatna analiza dokumentacji szkody
  • wyceny wartości pojazdów – również online
  • wyceny wartości maszyn, urządzeń, ciągów technologicznych,
  • sporządzanie kosztorysów napraw,
  • opinie techniczne dla potrzeb urzędów,
  • sporządzanie ocen stanu technicznego,
  • weryfikację stanu technicznego pojazdu w odniesieniu do roszczeń z tytułu rękojmi (wady ukryte),
  • indywidualne opinie techniczne,
  • rekonstrukcje zdarzeń drogowych.

Stanowią one uzupełnienie również sporządzanych przez nas ekspertyz dotyczących stopnia uszkodzenia pojazdu po wypadku. Nasi rzeczoznawcy mają również tytuł biegłych sądowych specjalizujących się w rekonstrukcjach i analizie wypadków oraz innych zdarzeń drogowych.

Wśród naszych klientów znajdują się m.in. osoby prywatne, firmy, instytucje publiczne, państwowe oraz towarzystwa ubezpieczeniowe.


W naszym zespole są rzeczoznawcy posiadający uprawnienia biegłych sądowych.


Dlaczego warto skorzystać z usług rzeczoznawcy samochodowego?

sprzedaż pojazdu

Nasi rzeczoznawcy, w oparciu o wiedzę i doświadczenie, posiłkując się odpowiednim wsparciem systemów eksperckich sporządzą realną wycenę wartości samochodu. Sporządzony dokument może stanowić solidną podstawę transakcji.

zakup pojazdu

Wwarto skorzystać z usług rzeczoznawcy, który oceni czynniki mające wpływ na wartość pojazdu, m.in. stan techniczny, wady, ślady wcześniejszych napraw pokolizyjnych z pomiarem grubości powłoki lakierowej. Taka ocena pozwoli oszacować realną wartość pojazdu, która może stanowić podstawę do negocjacji podczas transakcji.

Posiadamy odpowiednie uprawnienia i kompetencje, co umożliwia nam opracowanie wycen pojazdów na profesjonalnym poziomie z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania w komputerowych systemach wycen wartości pojazdów, które to systemy gwarantują obiektywną i wnikliwą analizę wykonywanych przez nas opinii.

Szkody komunikacyjne – w przypadku sporu z ubezpieczycielem o wysokość odszkodowania, sporządzony przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę kosztorys, przy użyciu profesjonalnych narzędzi, będzie stanowił podstawę do uzyskania realnej kwoty odszkodowania.
Sporządzane przez naszych rzeczoznawców operaty stanowią obiektywną i wiarygodną podstawę dochodzenia wszelkich roszczeń uznawane zarówno przez ubezpieczycieli, jak i organy wymiaru sprawiedliwości.

Dodatkowo prowadzimy sprzedaż nalepek uprawniających do poruszania się pojazdem w strefach „Umweltzone” w Niemczech.
Chętnie podamy szczegóły dotyczące naszych usług podczas kontaktu telefonicznego, do którego serdecznie zachęcamy.

Siedziba firmy znajduje się Poznaniu obejmując obszar działalności całą Wielkopolskę, w szczególności Piłę, Wągrowiec, Gniezno, Nowy Tomyśl, Jarocin, Leszno.