Opracowujemy kosztorysy naprawy samochodu dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw, warsztatów i serwisów oraz ubezpieczycieli. Nasi rzeczoznawczy sporządzają go podstawie dokumentacji odtwarzającej przebieg wypadku. Przeprowadzają również oględziny auta, sprawdzając skrupulatnie zakres powstałych uszkodzeń oraz wykonując szczegółową dokumentację fotograficzną.

Uzyskane za pomocą tych metod dane wykorzystują następnie, przygotowując powypadkową opinię techniczną. Stosując zaś specjalistyczne oprogramowanie, są w stanie dokładnie określić koszty naprawy auta.

Powypadkowa ocena pojazdu

Powypadkowa ocena pojazdu ma duże znacznie dla decyzji ubezpieczyciela o wypłacie odszkodowania oraz określeniu jego wysokości. Dlatego też ważne jest jej odpowiednie przygotowanie. Jeśli szkody nie zostaną dobrze opisane i udokumentowane, wówczas firma może odmówić wypłaty odszkodowania lub też zdecydować o przyznaniu sumy, która nie pozwoli na realizację naprawy. Również właściwie przeprowadzona wycena likwidacji szkód będzie miała istotny wpływ na wyżej wymienione kwestie. W przypadku sporu z ubezpieczycielem o wysokość odszkodowania przedstawienie kosztorysu naprawy samochodu weryfikującego jego ustalenia będzie mogło stanowić podstawę do odwołania się od jego decyzji i uzyskania kwoty niezbędnej do przywrócenia autu pełnej sprawności.

Szacowanie szkód samochodowych – podstawa odszkodowania

Szacowanie szkód samochodowych i kosztów związanych z ich naprawą jest również niezwykle istotne dla ubezpieczyciela. W przypadku, kiedy klient stał się ofiarą wypadku drogowego, firma zobowiązana jest bowiem do wypłaty odszkodowania. Ważne jest jednak ustalenie nie tylko wysokości, ale także zasadności przyznania tego rodzaju świadczenia. W tym celu konieczna jest właściwa ocena powstałych uszkodzeń, ich rozmiarów oraz kwot niezbędnych do ich usunięcia. Firmy ubezpieczeniowe wykorzystując kosztorysy naprawy pojazdów, mogą również dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania od sprawcy wypadku.

Kosztorysy Audatex

Wybierając nasze usługi, klienci mogą liczyć na drobiazgowo przeprowadzone oględziny auta i rzetelne udokumentowanie wszelkich uszkodzeń powstałych podczas wypadku, a także na sumiennie wykonaną wycenę pojazdu i kosztów związanych z jego naprawą. Wynika to z tego, że zebrane informacje poddajemy komputerowej analizie z użyciem zaawansowanego oprogramowania. Kosztorysy Audatex uwzględniają bowiem ceny oryginalnych części zamiennych do auta konkretnego producenta, rynkowe stawki prac naprawczych i czas niezbędny do ich realizacji.

Ocena stopnia uszkodzenia pojazdu dla potrzeb urzędów skarbowych

Opinie dotyczące pojazdów uszkodzonych, których wartość jest znana, a konieczne jest ustalenie stopnia uszkodzenia pojazdu.