Ustalona wysokość odszkodowania, z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego, przez ubezpieczyciela będącego stroną, często jest zaniżona.
W przypadku podejrzenia nieprawidłowego rozliczenia szkody oferujemy pomoc w obiektywnym ustaleniu jej wysokości.

Nawet kiedy proponowana kwota odszkodowania, wyliczona przez ubezpieczyciela została wypłacona poszkodowanemu, nie zamyka to możliwości dalszego dochodzenia roszczeń. W dalszym ciągu istnieje możliwość ubiegania się o dopłatę do zaniżonego odszkodowania.

Nawet kiedy proponowana kwota odszkodowania, wyliczona przez ubezpieczyciela została wypłacona poszkodowanemu, nie zamyka to możliwości dalszego dochodzenia roszczeń.
W dalszym ciągu istnieje możliwość ubiegania się o dopłatę do zaniżonego odszkodowania.

Oferujemy bezpłatną analizę Twojej szkody.


Nasi rzeczoznawcy wyjaśnią działanie mechanizmów stosowanych przy rozliczeniach szkód i wskażą wstępną opłacalność.

SZKODY CZĘŚCIOWE

Sporządzamy kosztorysy napraw w obowiązujących systemach eksperckich na zlecenie poszkodowanego jak i warsztatu. Podstawą sporządzenia kosztorysu, może być dokumentacja szkodowa lub oględziny uszkodzonego pojazdu.

SZKODY CAŁKOWITE

Sporządzamy wyceny wartości pojazdów przed szkodą oraz wartość pojazdów uszkodzonych (pozostałości). Podstawą wysokości odszkodowania w przypadku szkody całkowitej jest różnica wartości pojazdu przed szkodą i po szkodzie.