Przeprowadzamy ekspertyzy techniczne różnych pojazdów – od aut osobowych, przez samochody ciężarowe i dostawcze, aż po autobusy i pojazdy specjalne. Oferta ta skierowana jest do klientów indywidualnych, biznesowych oraz instytucjonalnych. Sporządzenie opisu stanu technicznego pojazdu pozwala na określenie poziomu jego wyeksploatowania. Umożliwia również wykrycie przyczyn awarii i usterek poszczególnych układów. Dokument zawierający takie informacje może być przydatny w przypadku składnia reklamacji po zakupie nowych lub używanych aut. Będzie również użyteczny przy wykazaniu wad technicznych i konstrukcyjnych, a także nienależycie przeprowadzonych napraw.

IDENTYFIKACJA POJAZDÓW

Do najczęściej sporządzanych opinii w tym zakresie należy identyfikacja pojazdu, w którym numer VIN, naniesiony na stałym elemencie uległ uszkodzeniu, np. wskutek korozji lub kolizji. 

W oparciu o oględziny oraz dostępne metody badawcze wydana zostaje opinia, umożliwiająca uzyskanie decyzji  o nadaniu zastępczego numeru VIN pojazdu.

Oferujemy szeroki zakres  opinii, których podstawą jest ustalenie cech identyfikacyjnych pojazdu.

OCENA STANU TECHNICZEGO PRZED ZAKUPEM

Realizujemy zlecenia, mające na celu przekazanie jak największej ilości informacji o badanym pojeździe. Standardowe czynności wykonywane podczas oględzin to m.in.

  • szczegółowa ocena stanu technicznego nadwozia z pomiarem grubości powłoki lakierowej,
  • szczegółowa ocena stanu technicznego wnętrza – m. in. przestrzeń pasażerska,
  • określenie stanu technicznego poszczególnych układów w oparciu o przeprowadzoną próbę drogową oraz dostępne metody diagnostyczne,
  • weryfikacja dokumentacji identyfikacyjnej oraz serwisowej pojazdu,
  • weryfikacja stanu technicznego podczas badania na dowolnej stacji kontroli pojazdu lub w warsztacie,
  • sporządzenie szczegółowej dokumentacji fotograficznej.

OPINIE DOTYCZĄCE USTALENIE PRZYCZYN USZKODZEŃ POJAZDÓW

Ekspertyzy techniczne pojazdów uszkodzonych mające na celu określenie pełnego zakresu uszkodzeń, ustalenie przyczyny ich powstania, a nawet oszacowanie kosztów naprawy.

W przypadku podejrzenia sprawy spornej związanej z uszkodzeniem samochodu sugerujemy niezwłoczny kontakt z naszym specjalistą, który pomoże zabezpieczyć materiał dowodowy, stanowiący podstawę dalszego postępowania.

Elementem składowym każdej ekspertyzy jest opis mechanizmu powstania danej usterki. W przypadku uszkodzeń występujących w pojazdach nowo nabytych określamy czy dane uszkodzenie można traktować jako wadę ukrytą.
Opinie sporządzone przez naszych rzeczoznawców stanowią podstawę dochodzenia roszczeń, w tym spory rozstrzygane na drodze sądowej.

POJAZDY ZABYTKOWE

Przygotowujemy niezbędną dokumentację do kwalifikacji pojazdów zabytkowych i historycznych, m.in.:

  • opinia rzeczoznawcy – potwierdzająca wartość zabytkową pojazdu,
  • biała karta – karta ewidencyjna zabytku techniki, stanowiąca podstawę umieszczenia pojazdu w ewidencji zabytków.