Określamy wartości maszyn, urządzeń lub ciągów technologicznych dla potrzeb instytucji finansowych, towarzystw ubezpieczeniowych, potrzeb księgowych przedsiębiorstwa a także analiz inwestycyjnych.

Wyceny maszyn i ciągów technologicznych

Świadczeniem usług wyceny maszyn i ciągów technologicznych zajmują się z naszej strony rzeczoznawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do oceniania sprawności i określania wartości rynkowej sprzętu stosowanego w zakładach przemysłowych oraz na placach budowy. Pozwala to nam, gwarantować, że wszystkie przygotowane dokumenty będą w pełni zgodne z rzeczywistym stanem technicznym używanych maszyn. Dzięki temu klienci posiadający naszą wycenę będą mogli wykorzystać ją przy okazji podejmowania takich działań jak np. zawieranie umowy leasingu, sprzedaży używanego sprzętu lub całego przedsiębiorstwa, podziału majątku firmy. Opracowana przez nas dokumentacja honorowana jest również w przypadku zabezpieczenia kredytów bankowych.

Oferujemy szeroki zakres wycen różnego rodzaju środków technicznych, m.in.:

  • maszyn budowlanych,
  • maszyn rolniczych i leśnych,
  • urządzeń i maszyn przemysłowych,
  • sprzętu specjalistycznego (np. medycznego, poligraficznego),
  • linii technologicznych

Wyceny maszyn i urządzeń sporządzane dla potrzeb:

  • instytucji finansowych (np. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe),
  • urzędów (np. celnych, skarbowych, pracy),
  • windykacji (np. syndyk, komornik)
  • przedsiębiorstw,
  • klientów indywidualnych.