Ofertę w tym zakresie kierujemy do klientów indywidualnych, biznesowych oraz instytucjonalnych.
Posiadamy wiedzę oraz niezbędne uprawnienia do tego, aby w należyty sposób ocenić wartość rynkową danego pojazdu.

Sporządzane przez naszych rzeczoznawców wyceny zawierają szczegółowy opis stanu technicznego poparty stosowną dokumentacją fotograficzną, gwarantując naszym klientom wysoki poziom obsługi.
Co składa się na wycenę pojazdów?

W ramach wyceny pojazdów oceniamy każdy wymienionych elementów: od podwozia, opon i kół, przez silnik, skrzynię biegów, klimatyzację, wentylację, tapicerkę, aż po karoserię i lakier auta.

Weryfikacji podlega także historia pojazdu – możemy zweryfikować liczbę wypadków z jego udziałem oraz ewentualne wady konstrukcyjne danego modelu. W efekcie wystawione przez nas dokumenty będą w sposób dokładny odzwierciedlać stan techniczny samochodu, co z pewnością będzie pomocne przy jego sprzedaży lub ubezpieczeniu.

Czynniki wpływające na wartość pojazdu:

  • poprawność cech identyfikacyjnych pojazdu,
  • identyfikacja pojazdu, np. marka, model, wersja,
  • stan techniczny układów i podzespołów,
  • przebieg pojazdu,
  • stan techniczny nadwozia, weryfikowany m.in. poprzez pomiar grubości powłoki lakierowej,
  • indywidualne wyposażenie pojazdu,
  • stan ogumienia,
  • historia serwisowa.

Specjalizujemy się głównie w udzielaniu pomocy jednostkom i podmiotom, które potrzebują rzetelnej weryfikacji stanu danego samochodu przed jego zakupieniem lub też niezbędny jest im dokument, który będą mogli przedstawić ubezpieczycielowi. Jednak widząc zapotrzebowanie na tego typu usługi również w innych obszarach, odpowiedzieliśmy na nie, poszerzając naszą ofertę o wyceny maszyn i ciągów technologicznych.
BANK, LEASING, KREDYT

Wycena wartości pojazdu dla potrzeb instytucji finansowych sporządzana w celu określenia rzeczywistej  jego wartości.

Wycena wartości pojazdu, często wymagana podczas zawierania umów finansowych, stanowi podstawę finansowania dla różnych celów, np. leasing, kredyt, zastaw. 

W ramach wyceny pojazdu szczegółowo weryfikujemy wszystkie czynniki mające wpływ na jego wartość.AKCYZA

Opinie techniczne zawierające wycenę oraz określenie ubytku wartości dla pojazdów uszkodzonych, sporządzane dla potrzeb Urzędów Skarbowych.

Indywidualne wyceny wartości dla pojazdów niebędących w bazie informatorów rynkowych, np. pojazdy z USA.

Kupujący pojazd za granicą, zobowiązany jest do opłacenia obwiązkowego podatku akcyzowego.

Wysokość opłaty zależna jest od: 

  • pojemności skokowej silnika (do 2000 ccm – 3,1%, powyżej 2000 ccm – 18,6%),
  • stanu pojazdu – w przypadku pojazdu uszkodzonego, określany jest stopień uszkodzenia, który ma wpływ na jego wartość skutkując obniżeniem wysokości podatku akcyzowego.

Sporządzane przez nas opinie są uznawane przez Urzędy Celno – Skarbowe na terenie całego kraju. 

Ponadto sporządzane przez naszych rzeczoznawców ( lub „nas”) wyceny zawierają szczegółowy opis stanu technicznego poparty stosowną dokumentacją fotograficzną, gwarantując naszym klientom wysoki poziom obsługi.AUTOCASCO

Wyceny wartości pojazdu, służące jako podstawa do ustalenia sumy ubezpieczenia autocasco (AC).

Indywidualne wyceny wartości dla pojazdów niebędących w bazie informatorów rynkowych, np. pojazdy z USA.

Przy dobrowolnym ubezpieczeniu autocasco pojazdu jednym z czynników, które mają wpływ na wysokość ubezpieczenia jest wartość samochodu. Ubezpieczyciel dokonuje takiej wyceny w sposób uproszczony, niejednokrotnie nieodzwierciedlający rzeczywisty stan pojazdu. 

Taka wycena często nie odzwierciedla realnej wartości samochodu?  

W przypadku zaniżonej wartości wycenianego pojazdu mamy sytuację jego niedoubezpieczenia, co w przypadku szkody skutkuje zaniżeniem odszkodowania.

W sytuacji odwrotnej, w której wartość pojazdu jest zawyżona, powoduje niepotrzebne podwyższenie składki AC. 

Tego typu nieprawidłowości ujawniają się najczęściej podczas likwidacji szkody, kiedy weryfikacja czynników mających wpływ na wartość jest bardziej szczegółowa.

Nasi rzeczoznawcy sporządzą wartość samochodu, uwzględniając wszystkie czynniki mające wpływ na końcową wartość. Sporządzona opinia stanowi dokument uznawany przez towarzystwa ubezpieczeniowe podczas zawierania umów AC.